Locations of visitors to this page
  The Family Tree of the

Wu styled Tai Chi Chuan  

 

Cheng Wanting
|
|
Chen Chang-Xing
(1771-1853)
|
|
Yang Luchan

(1799-1872)
|
|
Yang Banho
(1837-1892)
|
|
Quan-You
(1834-1902)
|
|
|...............................................|...............................................|

Wu Jian Chuan

 Wang Maozhai

Liu Feng Shan

|
|

Yang Yu-Ting

|
|
Wang Pei Sheng
|
|

Gau Xing-Yang
_________________________________________________
|...............................|...........................|.............................|

Vitalij
Sorbiechev

Burjat Republic
Wu Tai Chi Chuan
and Mizong Chuan
(the style of the lost Clue)

Dr. Armen Tatevosjan
Armenia
Wu Tai Chi Chuan and
Hsing-i Chuan
(Mind and Form)

German Popov
Russia
Wu Tai Chi Chuan
and Choy Gar
( Snake and Rat)

Andres Serednjakov
Russia
Wu Tai Chi Chuan and
Pa Kua Chuan
(the 8 trigram box)

 

|
|

 

 

 

Tóth Zoltán
Hungary
Wu Tai Chi Chuan, Chí Kung

 

 

 

icatlar güzel sözler